Εταιρική Ταυτότητα

Η εταιρική ταυτότητα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το προφίλ, την φιλοσοφία, το όραμα, τους στόχους και τις αξίες μιας εταιρείας.

Η εταιρική ταυτότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο μία επιχείρηση προβάλλει τον εαυτό της στο ευρύ κοινό.
Το κοινό αυτό στην πραγματικότητα δεν αποτελείται απαραίτητα μόνο από πελάτες, αλλά από ένα σύνολο διαφορετικών ομάδων ανθρώπων, όπως:

  • οι συνεργάτες
  • οι επενδυτές
  • οι υπάλληλοι κλπ.

Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής ταυτότητας εκδηλώνονται κυρίως με οπτικά μέσα. Στα μέσα αυτά συμπεριλαμβάνονται στοιχεία όπως:

  • ένα δυνατό λογότυπο
  • χαρακτηριστικά εταιρικά χρώματα
  • έντυπα με τα ίδια πρότυπα σχεδίασης

Μία εταιρεία όμως μπορεί να προχωρήσει και σε έναν πιο λεπτομερή προσδιορισμό των στοιχείων της, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αναπτύξει έναν εξειδικευμένο τρόπο στη σχεδίαση των προϊόντων, να αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο τρόπο τις δημόσιες σχέσεις της κ.α.

Η εταιρεία μας σας προσφέρει σύγχρονες μεθόδους, για να αποκτήσετε ένα ενιαίο εταιρικό προφίλ. Η διάθεσή μας να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μας ωθεί ώστε να εξελισσόμαστε συνεχώς. Γι' αυτό το λόγο, έχουμε αναπτύξει ένα σύνολο παραμέτρων, ώστε να γίνεται κοινά αποδεκτή η έννοια της ολοκληρωμένης εταιρικής ταυτότητας. Η προσέγγιση που επιχειρούμε είναι όχι μόνο να υλοποιήσουμε το εικαστικό σας προφίλ σε έντυπη μορφή, αλλά και να το επεκτείνουμε σε διαδικτυακό επίπεδο.

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτ. - Παρ.:   10:00 - 14:00

Κατόπιν Ραντεβού

TOP